Kvalitetsgaranti

Cartec & Swerust garanterar att din bils originalrostskydd kompletterats på ett fackmannamässigt sätt.

Det innebär:

  • Att valt program genomförs noggrant
  • Att sprutschemat för din bilmodell används
  • Att alla bilar registreras i databas
  • Att alla bilar kallas till kontroll och eventuell komplettering
  • Att missnöjd kund kan vända sig till Cartec & Swerust
  • Att kunden får ett behandlingscertifikat efter utförd behandling
  • Att certifierad verkstad följer Swerusts styrelsebeslut i konsumentfråga
  • I övrigt gäller konsumenttjänstlagen

Vi kontrollerar din bil regelbundet

Din bil till kallas till kontroll varje eller vart annat år för att hålla slitskyddet på topp. Då kontrolleras underredet och slitskyddet bättras. Vart fjärde eller vart sjätte år ska hålrummen behandlas på nytt beroende på vilken behandlingsmetod som är utförd.

Kallelse till kontroll skickas automatiskt till den registrerade ägaren.