Våra behandlingar

FULLSTÄNDIG ROSTSKYDDS­BEHANDLING


Swerusts fullständiga rostskyddsbehandling är en väl värd investering för din bil. I denna behandling går vi igenom alla de områden där rosten kan finnas för att förhindra spridning av rost och förebygga dess framfart. Behandlingen passar dig som tänkt behålla bilen mer än 6 år eller om rostskyddet är undermåligt.

Behandlingen består av fullständig underredesbehandling, balkrostskydd och markplansrostskydd tillsammans. Varje rostskyddsbehandling utförs på sitt speciella sätt med unik utrustning och med utvalda rostskyddsprodukter för de olika detaljerna. Varje bilmodell behandlas efter ett unikt sprutschema. Behandlingen tar totalt 3 dagar.

1. Demontering

Bilen hissas upp och hjulen skruvas av. All plast på undersidan samt innerskärmar demonteras.

2. Högtryckstvätt

Hjulhus och underrede högtryckstvättas noggrant och bilen besiktas efter tvätten.

3. Torkning

Bilen torkas under natten innan rostskyddsbehandlingen påbörjas under dag 2.

4. Detaljbehandling

Vår fullständiga rostskyddsbehandling inleds med en invändig behandling av hålrummen både på undersida och i falsar på dörrar, huv och baklucka med Mercasol 831 ML som är en väl penetrerande produkt.

5. Underredsbehandling

Rostiga ytor förbehandlas med rostomvandlare. Underredets svetsar och plåtskarvar sprutas först med en tunn och penetrerande produkt. Därefter behandlas hjulhusen, underredet, bränsletank och bromsrör utvändigt med Mercasol 847 AL som är en mycket slitstark rostskyddsprodukt för att klara mekaniskt slitage. Mercasol 847 AL har hög torrhalt och goda rostskyddande egenskaper under lång tid.

6. Slutkontroll

Alla detaljer som tagits bort återmonteras och hela bilen tvättas utvändigt för hand. Behandlingen kontrolleras och värdehandling utfärdas. 

Pris från 7995 kr 

MELLAN BEHANDLING


Swerusts Mellanbehandling passar dig som planerar att behålla bilen under ca: 5 år eller om rostskyddet är undermåligt. Rostskyddsbehandling består av fullständig underredes- och balkbehandling samt en enklare variant av markplansrostskydd.

Varje bilmodell behandlas efter ett unikt sprutschema. Swerusts mellanbehandling tar totalt 3 dagar.

1. Demontering

Bilen hissas upp och hjulen skruvas av. All plast på undersidan samt innerskärmar demonteras.

2. Högtryckstvätt

Hjulhus och underrede högtryckstvättas noggrant och bilen besiktas efter tvätten.

3. Torkning

Bilen torkas under natten innan rostskyddsbehandlingen påbörjas under dag 2.

4. Detaljbehandling

Vår mellanbehandling inleds med en invändig behandling av hålrummen både på undersida och i nederkant i falsar på dörrar, huv och baklucka med Mercasol 831 ML som är en väl penentrerande produkt.

5. Underredsbehandling

Rostiga ytor förbehandlas med rostomvandlare. Underredets svetsar och plåtskarvar sprutas först med en tunn och penetrerande produkt. Därefter behandlas hjulhusen, underredet, bränsletank och bromsrör utvändigt med Mercasol 847 AL som är en mycket slitstark rostskyddsprodukt för att klara mekaniskt slitage. Mercasol 847 AL har hög torrhalt och goda rostskyddande egenskaper under lång tid.

6. Slutkontroll

Alla detaljer som tagits bort återmonteras och hela bilen tvättas utvändigt för hand. Behandlingen kontrolleras och värdehandling utfärdas. 

Pris från 6995 kr 

STEG­BEHANDLING


Swerusts Stegbehandling är den enklaste av våra behandlingar. Rostskyddsbehandlingen passar dig som har en ny bil då behandlingen kan uppgraderas till t.ex. Fullständig rostskyddsbehandling vid ett senare tillfälle. Då betalar du endast mellanskillnaden. 

Varje bilmodell behandlas efter ett unikt sprutschema. Swerusts stegbehandling tar totalt 3 dagar.

1. Demontering

Bilen hissas upp och hjulen skruvas av. Delar av plasten på undersidan demonteras, innerskärmar demonteras ej.

2. Högtryckstvätt

Hjulhus och underrede högtryckstvättas noggrant och bilen besiktas efter tvätten.

3. Torkning

Bilen torkas under natten innan rostskyddsbehandlingen påbörjas under dag 2.

4. Detaljbehandling

Åtkomliga balkar behandlas invändigt med Mercasol 831 ML som är en väl penetrerande produkt.

5. Underredsbehandling

Rostiga ytor förbehandlas med rostomvandlare. Delar av underredet behandlas utvändigt med Mercasol 847 AL som är en slitstarkare rostskyddsprodukt för att klara mekaniskt slitage. Mercasol 847 AL har hög torrhalt och goda rostskyddande egenskaper under lång tid.

6. Slutkontroll

Alla detaljer som tagits bort återmonteras och hela bilen tvättas utvändigt för hand. Behandlingen kontrolleras och värdehandling utfärdas. 

Pris från 3995kr